Betaal u belasting op bitcoin?

<h1>Betaal u belasting op bitcoin?</h1><p>Als u bitcoin hebt of gebruikt, kunt u belastingen verschuldigd zijn – ongeacht hoe u het hebt verworven of gebruikt…. Bitcoin en andere cryptocurrencies die u koopt, verkoopt, de mijne of gebruikt om voor dingen te betalen, kunnen belastbaar zijn. Ook als uw werkgever of klant u betaalt in bitcoin of andere cryptocurrency, is dat geld belastbaar inkomen.28 Sen 2021</p> <h2 style=”clear:both;”>Hoe vermijd ik het betalen van belastingen op bitcoin?</h2><p> Zolang u cryptocurrency als een investering houdt en het geen inkomsten verdient, bent u over het algemeen geen belastingen verschuldigd op cryptocurrency totdat u verkoopt. U kunt de belastingen helemaal vermijden door er geen te verkopen in een bepaald belastingjaar. Misschien wil je uiteindelijk je cryptocurrency verkopen. </p> <br> <h2 style=”clear:both;”>Hoeveel belasting betaalt u op bitcoin?</h2><p> Wat zijn de belastingtarieven voor cryptocurrency voor 2021? <table><tr><th>Belastingtarief</th><th>Enkel</th><th>Getrouwd bij het gezamenlijk</th></tr><tr><td>10%</td><td>$ 0- $ 9.950</td><td>$ 0- $ 19.900</td></tr><tr><td>12%</td><td>$ 9.951- $ 40.525</td><td>$ 19.901- $ 81.050</td></tr><tr><td>22%</td><td>$ 40.526- $ 86.375</td><td>$ 81.051- $ 172.750</td></tr><tr><td>24%</td><td>$ 86.376- $ 164.925</td><td>$ 172.751- $ 329.850</td></tr></table> </p> <br> <h2 style=”clear:both;”>Rapporteert Bitcoin aan IRS?</h2><p> De IRS behandelt virtuele valuta’s zoals bitcoin als eigendom, wat betekent dat ze worden belast op een manier die vergelijkbaar is met aandelen of onroerend goed. Als u één bitcoin koopt voor $ 10.000 en deze verkoopt voor $ 50.000, wordt u geconfronteerd met $ 40.000 aan belastbare kapitaalwinsten.14 iýul 2021 </p>]

Comments (

)