Wat zijn Mineral Rights UK?

<h1>Wat zijn Mineral Rights UK?</h1><p>Mineraalbezit in het VK. In het VK worden ‘mineralen’ gedefinieerd in de wetgeving van de stad en de plattelandsplanning als: ‘Alle stoffen in of onder het land van een soort werkzaamheden die gewoonlijk worden gewerkt voor verwijdering door ondergronds of oppervlakte -werkzaamheden, behalve dat het geen turf wordt opgenomen voor andere doeleinden dan te koop. ‘</p> <h2 style=”clear:both;”>Wat zijn minerale rechten op Land UK?</h2><p> Wat zijn minerale rechten? De term minerale rechten worden gedefinieerd op grond van artikel 132 van de Land Registration Act 2002. Een vereenvoudigde definitie is dat mineralenrechten de rechten zijn om mineralen of andere extractieve bronnen onder het oppervlak van het onroerend goed te exploiteren, te produceren of te produceren. </p> <br> <h2 style=”clear:both;”>Wat betekent het als een woning minerale rechten heeft?</h2><p> A: Minerale rechten zijn de wettelijke rechten op de mineralen in een onroerend goed. Degene die de minerale rechten van een onroerend goed bezit, heeft volledige wettelijke rechten op de mijne en profiteren van die mineralen…. Deze elementen worden meestal beschouwd als onderdeel van het oppervlak van een eigenschap. </p> <br> <h2 style=”clear:both;”>Hoe werken minerale rechten?</h2><p> Minerale rechten schenken het eigendom van mineralen onder het oppervlak van een stuk land om de mineralen te verkennen, te ontwikkelen en te extraheren. De eigenaar van de minerale rente kan harde rotsmineralen zoals goud of koper opgraven, een olie- en gasput boren, of oppervlaktemijnkool. </p> <br> <h2 style=”clear:both;”>Wat betekent het om minerale rechten te erven??</h2><p> Als u onlangs mineralen hebt geërfd, bent u deel uitmaakt van een groep minerale eigenaren die elke dag groeit naarmate rechten worden doorgegeven van eigenaren aan hun erfgenamen. Er zijn veel verschillen tussen het bezitten van minerale rechten en het bezitten van de oppervlakte -rechten. </p> <br> <h2 style=”clear:both;”>Wie bezit de mineralen onder mijn land?</h2><p> In de Verenigde Staten bezitten landeigenaren zowel oppervlakte- als minerale rechten, tenzij ze ervoor kiezen om de minerale rechten aan iemand anders te verkopen. Zodra de minerale rechten zijn verkocht, behoudt de oorspronkelijke eigenaar alleen de rechten op het landoppervlak, terwijl de tweede partij de ondergrondse middelen kan exploiteren op welke manier dan ook die zij kiezen. </p> <br> <h2 style=”clear:both;”>Heeft u de minerale rechten op uw eigendom UK?</h2><p> Mineraalbezit in het VK…. Met uitzondering van olie, gas, kolen, goud en zilver, bezit de staat geen minerale rechten in het VK. Over het algemeen worden mineralen gehouden in particulier eigendom, en informatie over minerale rechten, waar beschikbaar, wordt in handen van het landregister samen met details van landoppervlak eigendom. </p> <br> <h2 style=”clear:both;”>Mag ik mijn eigen land ontginnen?</h2><p> De rechten van een minerale eigenaar omvatten meestal het recht om het oppervlak van het land te gebruiken om toegang te krijgen tot de mineralen die eigendom zijn van mineralen…. Bovendien, om de landeigenaar en het milieu, staats- en lokale wetten te beschermen die mijnbouw en boren reguleren, bevatten meestal beperkingen op minerale extractie -activiteiten. </p> <br> <h2 style=”clear:both;”>Wat te doen als mijnen en mineralen worden uitgezonderd?</h2><p> Neem contact op met de eigenaar van de mijnen en mineralen en kijk of u ze kunt kopen of….Anders zou vervolgens verlichting kunnen worden gezocht door de begunstigden zoals: <ol><li>Een compensatiebetaling.</li><li>Schade in situaties waarin overtreding is gepleegd.</li><li>Bevel.</li></ol> </p> <br> <h2 style=”clear:both;”>Hoe kom je erachter of je mineralen op je land hebt??</h2><p> Om te controleren of u minerale rechten bezit, moet u beginnen met het krijgen van een kopie van uw akte. Als u nog geen kopie hebt, ga dan naar het kantoor van de provinciale recorder en ontvang een kopie. Kijk om te zien of u de titel van de vergoeding voor het onroerend goed hebt overgebracht. </p> <br> <h2 style=”clear:both;”>Wie bezit Mining UK?</h2><p> In het Verenigd Koninkrijk wordt het eigendom van olie, gas, goud en zilver vastgehouden door het kroon landgoed. Exploitatie van deze middelen wordt gecontroleerd en gerund door het kroonbedrijf. Het eigendom en de licenties van niet -bewerkte kolen- en kolenmijnen in het Verenigd Koninkrijk wordt beheerd door de kolenautoriteit. </p> <br> <h2 style=”clear:both;”>Hoe worden de minerale rechten doorgegeven??</h2><p> Inzicht in uw erfenis in veel situaties, splitst een eigenaar van een vorige generaties mineraalrechtenbezit onder zijn erfgenamen, waarbij elk een percentage bezit…. Soms nemen oliemaatschappijen contact op met erfgenamen wanneer ze erachter komen dat de minerale rechten aan hen zijn overgedragen en hen vragen om een ​​huurovereenkomst te ondertekenen. </p> <br> <h2 style=”clear:both;”>Hoe kom je erachter wie mijnen en mineralen bezit?</h2><p> Mijnen en mineralen zullen worden uitgesloten als een eerdere landeigenaar het eigendom van de mineralen onder het oppervlak wilde behouden om ze in de toekomst uit te graven en te werken. De identiteit van de eigenaar van de mineralen kan meestal worden onthuld door een zoekopdracht naar de indexkaart (of sim) te zoeken in het landregister. </p>]

Comments (

)